ไม่มียาวิเศษใดดีเท่ากับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเอง

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ : ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี

"วิถีพอเพียง วิถีการเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน คนพะเยา"

...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง...
ติดตามรายงานสถานการณ์ Covid-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 27/05/2020 (ข้อมูลจากกรมอนามัย)
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ !! >>>

ข้อมูลรายงานโควิด-19 จังหวัดพะเยา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
คำแนะนำประชาชน : กิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการรวมตัวกัน
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
การดำเนินงาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา

ITA ปีงบประมาณ 2563 Read More >>>
ITA ปีงบประมาณ 2562 Read More >>>
ITA ปีงบประมาณ 2561 Read More >>>
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560

Link หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง HDC Phayao
  
 ระบบคลังข้อมูลเขตบริการสุขภาพที่ 1  
 ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจังหวัดพะเยา  
 HDC Phayao
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 คลังข้อมูล NCD  
รายงานออนไลน์
 สลิปเงินเดือน  
 ระบบติดตามงานวัณโรค  ไข้เลือดออก (Denque Hemorrhagic Fever) : DHF

 DHF
โรคไข้เลือดออกเดงกีติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ,ยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นแมลงนำโรคร่วมกับยุงลายบ้าน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นป่วยได้ อ่านต่อ >>>

โรคมือ เท้า ปาก Hand Foot Mouth Disease


โรค มือ เท้า ปาก ลักษณะสำคัญมักมีไข้นำมาก่อน มีตุ่มเจ็บในปาก มีผื่นตามตัวเป็นตุ่มพอง ตุ่มเล็กๆ ไม่ใคร่โต ขึ้นตามมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า และที่ก้น อาการเริ่มแรกจะมีไข้ต่ำๆ ไม่สบาย ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว (เด็กเล็กๆ มักบอกไม่ได้) และมีอาการเจ็บคอ หลังจากที่มีไข้ 1-2 วัน ในปากจะมีแผลเปื่อยและเจ็บ รอยโรคมักจะปรากฏที่ลิ้น และในกระพุ้งแก้ม อ่านต่อ >>>

โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease, EVD)


อีโบลาไวรัส แพร่กระจายเข้าชุมชนผ่านการติดต่อจากคนสู่คน โดยการติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสโดยตรง (ผ่านผิวหนังที่ถลอกหรือผ่านเยื่อบุ) กับเลือด, สารคัดหลั่ง, อวัยวะ หรือของเหลวอื่นๆ จากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และผ่านการสัมผัสทางอ้อมจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนของเหลวเหล่านั้น พิธีฝังศพที่ผู้มาร่วมไว้อาลัยสัมผัสโดยตรงกับร่างกายของศพมีส่วนสำคัญในการแพร่กระจายของอีโบลาเช่นกัน ผู้ที่รอดชีวิตมาได้ยังคงความสามารถในการส่งผ่านเชื้อไวรัสทางน้ำเชื้อได้นานถึง 7 สัปดาห์ภายหลังจากหายจากโรคแล้ว อ่านต่อ >>

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์